биз жөнүндө

Борбордук Азиядагы Коомду Байкоо Борбору (БАКББ)

Тарыхы, максаты жана этикасы

Постсоветтик Борбрдук Азия 1991-жылдан бери терең коомдук жана маданий өзгөрүүлөргө дуушар болуп келе жатат. Көп жылдар бою чек арасы жабык өмүр сүргөн аймак, суверендүүлүгүн алагандан бери глобалдаштырылган жана күчтүү дүйнөнүн таасирине бекем туруусу зарыл.Азыркы күндө Борбордук Азиянын коомчулугу этникалык, коомдук, маданий жана диний чоң өзгөрүүлөргө учурап жатат. Бул өзгөрүүлөрдүн натыйжасы аймактагы беш өлкөнүн (Казакстан, Кыргызстан, Түркменистан, Өзбекистан жана Таджикстан) саясий, экономикалык жана жалпы эле адамдардын келечегине чоң таасирин тийгизет.

Борбордук Азиядагы Коомду Байкоо Борбору (БАКББ) Борбордук Азиядагы постсоветтик өлкөлөрдүн коомчулугунун 1991-жылдан берки өнүгүүсүн байкоочу жана француз, англис, кыргыз жана орус изилдөөчүлөрүнүн, журналистеринин жана аналитиктеринин кол жазмаларын чогултуучу документалдык базаcы болуп эсептелинет.

Бордо шаарынын окуу жайларынын мугалимдеринин жана изилдөөчүлөрүнүн демилгеси менен 2013-жылдын май айында түзүлгөн БАКББнын максаты – Борбордук Азияäaгы коомäун 1991-жылдан берки өнүгүшүн ар кандай илимий тармактар аркылуу (география, тарых, саясий, экономикалык жана коомдук илимдер, эл аралык кызматташтык, журнализм жана коммуникация) изилдөөнү жана алдын алууну өнүктүрүү болуп эсептелет.

БАКББ жеке адамдарга, институттарга, изилдөө борборлоруна, окуу жайларына, экономикалык жана саясий органдарына өзүнүн  иши аркылуу (интернет-сайт, конференция, долбоорлого катышу жана кызматташтыкты өнүктүрүү) жардамын тийгизет деген үмүттө.

Ошондой эле ар кандай изилдөө жана аналитикалык борборлордун ортосундагы бири-бирине болгон көз-карашты, мамилени жакындатуу жана чогуу иштөө максатында баардык авторлодун тексттерин француз, англис, кыргыз же орус тилдеринин ичинен каалаган тилинин биринде сайтыбызга чыгырабыз.

БАКББ тексттердин маанисине жооп бере албайт, жазган текстине автор өзү гана жоокерчиликтүү. Бирок БАКББ этникалык, диний жана расалык дискриминациянын, пропаганданын ар кандай түрлөрүнө чакыруучу тексттерди чыгарбай коюга укугу бар.

БАКББ 1901 Мыйзамынын ченеминде ассоцияция статусуна ээ болуп, саясий эмес жана партиялык эмес структура болуп эсептелинет.

Бюро

david-trombiДиректор
Давид ГАУЗЕР
- Эксперт, изилдөөчү, постсоветтик Борбордук Азия боюнча кеңешчи
- Francekoul жана AquiSuds веб-гезиттеринин редактору
- Веб-баракча: david-gauzere.cabanova.com

Aidai-trombiДиректордун орун басары жана COSACтын Бишкектеги өкүлү
Айдай ЭРИКОВА
- Постсоветтик Борбордук Азия боюнча Кыргыз-Орус Университетинин илимий изилдөөчүсү
- Francekoul.com веб-гезитинин башкы редактору

rafa-trombiКазыначы
Рафаэль ЛЮКА
- Мишель де Монтень Бордо 3 Университетинин окутуучусу
- AquiSuds гезитинин директору

Talgat-trombiБашкы секретарь
Талгат АБДРАХМАНОВ
- Аль-Фараби Университинин постсоветтик Борбордук Азия боюнча илимий изилдөөчүсү (Алматы, Казахстан)

Meerim-trombiБайланыш кызматчысы
Мээрим ГАУЗЕР-ДЖУНУШОВА
- Котормочу, орус/кыргыз тилчиси